Omega Chronograph

Service av Omega Speedmaster Professional Caliber.1861

01/03/2024
"Alle" vet jo hva dette er, så innlegget handler mest om montering av urverket som sitter i en nyere Omega Speedmaster.
Skrevet av Simen Solvold
Urmaker

Dette innlegget tar altså for seg en Omega Speedmaster med caliber.1861 Den største forskjellen på 1861 og forgjengeren 861 er at klobene er forkrommet fremfor forkobret. Et chronographverk som ikke har særlig mye mer å bevise enn det allerede har gjort. Urverket er en glede å skru på uavhengi om det ble laget i 1969 eller 2009.

Baseverket demontert og renset.

Ny hovedfjær legges i fjærhuset

Opptrekket med krone monteres.

Timetellerhjulet, hammer og bro monteres. Dette må settes på før fjærhuset settes inn, da akslingen til fjærhuskjernen sitter i denne broen.

Urverket settes i verkholder og fjærhus og løpeverk kan monteres.

Løpeverk på plass.

Broene monteres, ganghjulet har egen bro.

Ankeret settes i, klokken trekkes opp og ankere funksjonstestes. Løpeverket og ankeret oljes under mikroskop.

Balansen kan settes i og klokken er klar for første test.

Supert resultat ved første test. Klokken skal også testes med chronographen i gang og med mindre spenn på fjæren.

Sekundhjul og minutthjul til chronographen monteres.

Startarm og skiftarm smøres og settes på plass. Den lille hammerkroken kan man se i sporet til høyre for startarmen, den holder hammeren på plass når chronographen går eller er stoppet.

Fjæren og platen som trekker tilbake startarmen monteres.

Resetthammer med fjær monteres, nå ligger den inntil chronographhjulene og holder de i null-stilling.

Hjulet som overfører kraft fra løpeverket over i chronographen presses på mellomhjulet. Fra det hjulet kommer det et hjul koblet på en arm som går inn og ut av inngripning med chronographhjulet ettersom chronographen startes og stoppes.

Oversiktsbilde.. (:

Verket snus rundt og delene som utgjør resten av timetellerfunksjonen monteres.

Time og minuttviser presses på.

Chronoviserene settes på og chronographen testes med viserene på. Her er det viktig å være nøye slik at det ikke blir noe konflikt mellom viserene.

Urverket festes i kassen.

Klokken er klar for winder og videre testing før den leveres ut.

Obligatorisk astronaut i bakgrunnen bilde.

UAVHENGIG URMAKER I OSLO

SERTIFISERT OMEGA-URMAKER

ÅPNINGSTIDER:
0900 - 1600,
mandag til fredag.
ORG NR:
926 695 118
FØLG UR-TJENESTEN:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram